در باب اثبات مالکیت با قولنامه دستنوشته

سلام خسته نباشید در یک طرح وگذار شده از جهاد کشاورزی پدرم یک سهم ومادرم یک سهم زمین داشته اند پدرم سهم خودرا در یک قولنامه دستنوشته بین چهار فرزند تقسیم کرده ومادرم یک سهم خود را به برادرم فروخته اند وپدرم طی چند سال زمین مادرم را به ناحق تصرف کرده الان برادرم برای شکایت تصرف عدوانی وممانعت از حق از پدرم ایا باید قولنامه دستنوشته که پدرم به فرزندان دادند را اثبات مالکیت بدهند تا ثابت کند زمین مادرم را تصرف کرده یا قولنامه از طرف مادرم خواهشا راهنمایی کنید بسیار ممنون