دوستی که دستی ازمن پول گرفته و انکار میکند

موسوی
سلام حدود دوسال پیش مبلغ4500به دوستی دادم که همسایه بودیم وی اکنون نقل مکان کرده به تهران و ادرسی ندارم وبدهی خودش را انکار میکند فقط یه میلیون کارت بکارت به حساب خودش کردم دوتومن به بحساب دوستش و مابقی دستی داده ام البته برادر و خانواده این خانم همه شاهد بودند ودر جریان ...الان هیچ کدام جواب تلفنم راحتی نمیدهند