جعل و خیانت در امانت

امین
سلام من برای یک نفر بازاریابی میکردم در آخرین فروشم فاکتوری رو به فروشنده دادم و امضا کردم که این اموال رو تحویل دادم... و حالا شخصی که براش کار میکردم نامه جعل و خیانت در اموال رو زده... البته لازم به ذکر است که فاکتور رو خودم درست کردم و آرم شرکت کارفرمام رو گذاشتم روی فاکتور چون اموال هم متعلق به خود ایشان است و حالا لیشان فاکتور را از فروشنده گرفته و مدعی شده که فاکتور ساخته شده. در صورتی که روی فاکتور آرم همان شرکت و کالاهی تحویلی نشان داده شده است