دیه از شرکت بیمه

مسعود رستاک
درسال ۹۰در خودرویی ک حضورداشتم به علت منحرف شدن خودرو از جاده و برخورد با تیر برق تصادف کردیم و بعد از رانندخودرو شاکی شدم تمام کارهای قانونی را انجام دادم و در اخر در دادگاه زمان تمبر زدن برگه دریافت حق دیه از بیمه بنده رضایت دادم ایا میتوانم دوباره رضایت خودم را بردارم و به حق دیه از بیمه برسم.ممنون میشم اگرجواب بدین ۰۹۱۱۴۱۸۲۱۰۰ ومن الله توفیق