جدایی دو شریک

امید

ببخشید بنده پارسال در یک مغازه لباس فروشی شریک بودم و بعد هشت ماه با توافقی که باهم داشتیم با گرفتن مبلغ 24 تومن از شریکم جدا شدم. ولی الان بعد از یکسال شریکم از دستم شکایت کرده که 9 میلیون تومن پول اضافی به من داده. دفتر فروش و فاکتورها رو پیش حسابدار دادگستری برده و منو طلب کار کرده. لازم بذکر است در هنگام جدایی قراردادی بین ما نوشته شده که اعلام می کرد می بایست مبلغ واقعی مغازه محاسبه و ماوتفاوت را به ما برگرداند و من فقط 24 تومنی که روی مغازه گذاشته بودم را گرفتم (سرمایه اولیه) و قرار شد مابقی را محاسبه و به من بدهد ولی هیچ پولی به من نداد. همچنین دفاتر فروش و فاکتورها فاقد امضا و دست نویسند و کارت خوان مغازه به اسم من بوده است. بنظرتان چکار کنم که حقم ضایع نشود؟

 
امید

ببخشید بنده پارسال در یک مغازه لباس فروشی شریک بودم و بعد هشت ماه با توافقی که باهم داشتیم با گرفتن مبلغ 24 تومن از شریکم جدا شدم. ولی الان بعد از یکسال شریکم از دستم شکایت کرده که 9 میلیون تومن پول اضافی به من داده. دفتر فروش و فاکتورها رو پیش حسابدار دادگستری برده و منو طلب کار کرده. لازم بذکر است در هنگام جدایی قراردادی بین ما نوشته شده که اعلام می کرد می بایست مبلغ واقعی مغازه محاسبه و ماوتفاوت را به ما برگرداند و من فقط 24 تومنی که روی مغازه گذاشته بودم را گرفتم (سرمایه اولیه) و قرار شد مابقی را محاسبه و به من بدهد ولی هیچ پولی به من نداد. همچنین دفاتر فروش و فاکتورها فاقد امضا و دست نویسند و کارت خوان مغازه به اسم من بوده است. بنظرتان چکار کنم که حقم ضایع نشود؟