تصادف

سلام خسته مباشید کن چمد روز پیش تصادف کردم من با موتور بودم و با سمند تصادف کردم اما یه کم خراش و ساق پام درد میکرد اما در همان لحضه کلانتری محل اومد من رضایت دادم که چیزی نشده و بد جوری هم به زمین خوردم صبح که بیدار شدم ساق پام ورم کرده بود و درد زیادی میکرد دستم هم همینطور خلاصه چند روز میگزره از کا افتادهم نمیتونم سر کار برم ایا در حین تصادف رضایت دادم از تصادف هم سر در نممیارم میتونم شکایت کنم خاهر خودم هم کارگرم ممنون میشم راهی پیش پام بگزاری سپاس