فروش مال غير

سلام و ارادت

من به مشكلى برخوردم كه بشدت نيازمند راهنمايى هستم

اميدوارم وقت بزاريد و بخونيد 

پدر بنده ملكى داشت كه از مادربزرگم به عموها و پدرم ارث رسيده بود ايشان سهم تمام برادران را خريدارى كرد به شكل وكالتي و بعد از ٢٠ سال سند را به نام خود برگرداند متاسفانه پروسه ى بنام زدن سند بعد از فوت يكى از عموهايم به طول انجاميد و خانواده عمويم براى دوباره گرفتن سهم خود شكايت فروش مال غير را مطرح كردند 

پدر من ملك را سريعا به فروش رساند اما بدليل عجله كلاهبردارى شد و بدون گرفتن هيچ پولى سند بنام خريدار جديد انتقال پيدا كرد 

پروسه فروش مال غير خانواده ى عموى بنده بجايى رسيد كه سند مالك جديد را باطل كردند و مالك كلاهبردار حتى از پدر من شكايت كرده و ايشان را به زندان انداخته

حالا بدون گرفتن كوچكترين پولى پدر من براى ملك خود حتى به زندان افتاده و من واقعا نميدانم چه كنم

قيمت ملك حدودا ٤ ميليار ميباشد و مبلغ قرار وثيقه ٢٥٠ ميليون ارزيابى شده

سپاسگذار ميشوم اگر به من بگوييد يعنى واقعا هيچ راهى براى احقاق حقوق ما وجود ندارد؟

واقعا درمانده شده ايم