انجام پایان نامه تکراری

samira

سلام یه موسسه به من قول انجام پایان نامه رو داده تا الان دو میلیون تومان پول گرفته ولی هیچکاری نکرده و فایل هایی که مطابق با میلم نیست بهم تحویل داده چطور مییتونم شکایت کنم ازش
samira

سلام یه موسسه به من قول انجام پایان نامه رو داده تا الان دو میلیون تومان پول گرفته ولی هیچکاری نکرده و فایل هایی که مطابق با میلم نیست بهم تحویل داده چطور مییتونم شکایت کنم ازش