برگرداندن چک

باسلام چند وقت پیش از بازار جنس تهیه کرده و به دلایلی مجبور به عودت چک شدم ولی صاحب مغازه چکهای مرا نمیدهد و هیچ پاسخی هم نمیدهد چگونه میتوان چک خودم را بگیرم در ضمن رسیدی هم مبنی بر برگرداندن چکها ندارم جز یک کاغذ که امضا شده جنسها تحویل گرفته شد ممنون میشم از کمکتون