حقوق پدر به دختر مطلقه

مریم یاری
با سلام پدر من حدود یکسال و نیم است که برحمت خدا رفتند ایشان سرهنگ بازنشسته ی نیروی هوایی بودند اکنون من در شرف طلاق هستم آیا بعد از طلاق حقوق ایشان به بنده تعلق خواهد گرفت؟ در ضمن من یک فرزند دارم و هیچ منبع درآمدی ندارم با تشکر