رابطه نامشروع

اشکان
سلام من با یه خانومی تو اینستا آشنا شدم که شوهر داشتن چند روزی باهم تو دایرکت باهم صحبت میکردیم صحبتهای معمولی هیچ گونه حرف نامربوط جنسی نمیزدیم نه عکسی نه فیلمی خواستم بدونم آیا این عمل من جرمه؟؟؟ یعنی اگه همسرشون از من شکایت کنن میتونن آدرس منزل و مشخصات من رو در بیارن؟؟؟