حکم دادگاه برای کشف حجاب در خودرو چیست

neda

باعرض سلام....چند روز پیش بنده را به جرم کشف حجاب داخل ماشین پلیس امنیت اخلاقی گرفت و ماشین مرا توقیف کرد و در برگه ی من نوشت کشف حجاب کامل به نحوی که موجب جلب توجه سایرین شده است و عفت عمومی را جریحه دار کرده است. و برای من دادگاه گذاشته اند. ایا امکان دارد دادگاه چه حکمی بدهد و چه بلایی سر من بیاید و ماشین تا چه مدت توقیف بماند...باتشکر از شما
neda

باعرض سلام....چند روز پیش بنده را به جرم کشف حجاب داخل ماشین پلیس امنیت اخلاقی گرفت و ماشین مرا توقیف کرد و در برگه ی من نوشت کشف حجاب کامل به نحوی که موجب جلب توجه سایرین شده است و عفت عمومی را جریحه دار کرده است. و برای من دادگاه گذاشته اند. ایا امکان دارد دادگاه چه حکمی بدهد و چه بلایی سر من بیاید و ماشین تا چه مدت توقیف بماند...باتشکر از شما