نحوه بستن قرار داد با کارمند تازه استخدام شده

ALI

سلام

ببخشید من میخوام با کارمندم قرار داد بنویسم  و فعلا قادر به تامین هزینه های بیمه و سنوات نیستم چو کارمو تازه شروع کردم.....و عملا تو اتاق خونه دارم کار میکنم ..البته شرکت ثب شدست و دفتر فروشش اینجاست ولی هنوز پروانه ساخت نگرفتنم و بنابراین دستم تنگه ...ولی برای گرفتن پروانه مجبورم کارمندمو بفرستم سازمان غذا وو دارو تا بعنوان مسیول فنی ثبت نام کنه اونجا .....میخوام بدونم چجوری قرار داد بنویسم باهاش که این بابا فقط یعنوان مسیول فنی من استخدام شده و تا چند ماه آزمایشی هستش  و  مسیول فنی شرکت هستش منتهی حضور فیزیکی نداره و دور کاری داره میکنه