ضرر و زیان فسخ زودتر از موعد قرارداد اجاره

محمد

سلام

بابت وقتی که صرف مطالعه مطلب طولانی من و پاسخگویی به آن مینمایید بسیار متشکرم

در متن چاپی قرارداد اجاره نامه آپارتمان مسکونی از 11/4/93 تا 11/4/94 با قرض الحسنه هشت میلیون تومان و اجاره ششصد هزار تومان، که در بنگاه املاک تنظیم شده، آمده:

"چنانچه هریک از طرفین، قبل از انقضای مدت اجاره متمایل به اقاله قرارداد و تخلیه مورد اجاره گردیدند، متعهد خواهند بود مراتب تفاسخ را یک ماه قبل به طرف دیگر اطلاع داده و به منظور جلب موافقت وی جهت اقاله یک ماه اجاره بهای اضافی و بلاعوض به وی بپردازد. بدیهی است تحقق اقاله منوط به توافق و تراضی کتبی طرفین قرارداد خواهد بود."

در تاریخ 5/4/94 طرفین قرارداد پس از توافق شفاهی، هریک متن زیر را پشت برگه اجاره نامه سال قبل طرف مقابل نوشته و امضا کرده اند:

"قرارداد پشت این برگه بنابر توافق طرفین در تاریخ 5/4/94 از زمان اتمام به مدت یک سال شمسی تمدید میشود. تمام شرایط این قرارداد در سال جدید به استثنای مبلغ قرارداد (اجاره بهای ماهیانه) همانند سال گذشته میباشد.مبلغ اجاره بهای ماهیانه برای سال دوم قرارداد، شش میلیون و پانصدهزار ریال معادل ششصد و پنجاه هزار تومان تعیین میگردد."

در تاریخ 22/4/95 طرفین قرارداد پس از توافق شفاهی، هریک متن زیر را پشت برگه اجاره نامه قبلی طرف مقابل نوشته و امضا کرده اند:

"قرارداد پشت این برگه بنابر توافق طرفین، در تاریخ 10/4/95 به مدت یک سال شمسی از 11/4/95 تا 11/4/96 با شرایط سابق (هشت میلیون تومان پول پیش و ماهیانه 650000 تومان اجاره) تمدید شد."

در تاریخ 6/7/95، مستأجر طی تماس تلفنی، به دلایل شخصی (موقعیت جدید کاری)، از موجر میخواهد که آپارتمان مورد اجاره را تخلیه کند و پولش را تحویل بگیرد و موجر موافقت میکند.

در تاریخ 9/7/95، طرفین قرارداد، هریک متن زیر را پشت برگه اجاره نامه قبلی طرف مقابل نوشته و امضا کرده اند:

"باتوجه به درخواست مستأجر و موافقت موجر مبنی بر فسخ زودتر از موعد قرارداد، توافق گردید که این قرارداد تا تاریخ 1/8/95 الی 6/8/95 معتبر میباشد."

و همچنین:

"قرار شد موجر مبلغ دومیلیون تومان از پول پیش این قرارداد را در تاریخ 10/7/95 به شماره کارت ملت ....... واریز نماید و مابقی پول در زمان تحویل منزل صورت گیرد."

و مبلغ دومیلیون تومان هم طبق قرار واریز شد.

در این جلسه مستأجر شفاهاً اشاره نموده که طبق قرارداد میتوانسته با یکماه قبل اطلاع دادن تقاضای فسخ قرارداد را بکند؛ و در این جلسه موجر در مورد یک ماه اجاره بهای اضافی و بلاعوض هیچ صحبتی نکرده است.

پس از قرار تحویل در تاریخ 5/8/95 و تأخیر از طرف مستأجر، مستأجر ساعت ده شب 6/8/95 را برای تحویل اعلام کرده و موجر آن را به ساعت هشت و نیم صبح 7/6/95 موکول نموده است.

در ساعت هشت و نیم صبح 7/6/95 پس از بازدید، و در زمان محاسبه بدهی های مستأجر به منظور کسر از پول پیش، موجر تقاضای ششصد و پنجاه هزار تومان اضافی و بلاعوض بر طبق قرارداد را مینماید و مستأجر مخالفت میکند.

با توجه به اینکه هیچیک از قرارهای کتبی و حتی شفاهی، مورد انکار طرفین نیست و فقط در تفسیر آنها اختلاف نظر دارند، آیا موجر مستحق دریافت این مبلغ میباشد؟

با پوزش فراوان از متن طولانی