نظریه کارشناس رسمی دادگستری

مهدی

سلام

به علت تخریب سرحدات و راه فی مابین زراعی توسط همسایه مون قرار کارشناسی تعیین و به هیئت سه نفره واگذار شد اما بجای سه نفر دو نفر کارشناس اونجا حاضر شدند آیا باید قرار کارشناسی تکرار بشه؟

کارشناسان مربوطه تصاویر ماهواره ای یک سال رو که در اون راه زراعیمون معلومه ذکر نکردند آیا مرتکب تخلف شدند؟

همچنین در مورد یکی از تصاویر هم تاریخ اشتباه براش ذکر کردند و 2014 رو نوشتند 2016

و علی رغم تاییدیه پاسگاه مبنی بر اینکه متشاکی عنه سنگ و صخره داخل زمینمون ریخته ( حین ریختن گرفتیمش تصویر و فیلم هم گرفتم مامورین پاسگاه هم اومدن بررسی و تایید کردن ) کارشناس مربوطه نوشته اون سنگ ها رو روی سرحدات ریخته و فقط تعداد ی از این سنگ ها به زمین ما افتاده ، نظر پاسگاه و فیلم و عکسی که گرفتم دارای تاثیره یا نظر کارشناس؟

ممنون از زحماتتتون