مدت عده طلاق

بشیر

سلام خواستم بدونم مدت عده طلاق چند روز است و زن تا چند روز پس از طلاق می تواند به مهریه خود که بذل نموده است رجوع کند با تشکر
بشیر

من در تاریخ 04/05/1395 از همسرم جدا شده ام آیا عده وی به اتمام رسیده است؟