ارث دختر فوت شده زودتر از مادر

masi

با سلام

مادر بنده زودتر از مادرشان فوت كرده اند مادربزرگم قبل از فوت هر دو، خانه اي خريده و در پشت قولنامه در بنگاه نوشته شده كه تا زمانيكه زنده هستم اين خانه متعلق به خودم و بعد از فوتم به نسبت مساوي بين دختر و پسرم با تمام وسايل و تجهيزات تقسيم شود اما زير نوشته نه مهر و امضاي بنگاه و نه امضا و اثر انگشت مادر بزرگم و دختر و پسرشان هست سوال من اين است آيا اين نوشته فاقد اعتبار است به دليل عدم مهر و امضا يا شهادت بنگاه دار مي تواند دليل بر مستند بودن آن كرد ؟ و با توجه به اينكه مادرم زودتر از مادرشان فوت كردند آيا ارثي به فرزندان دخترشان خواهد رسيد؟

با تشكر