ازدواج دختر بدون اجازه ولی

سلام وقت بخیر، در مورد شرایط اقدام به ازدواج از طریق دادگاه در صورت مخالفت خانواده دختر بدون دلیل و مراحل و مدت زمان آن بفرمایید. باتشکر