وصیت نامه

سلام پدری وصیت کرده که خانه را به همسرم بخشیدم ودو ملک دیگر را به دو پسرم . 4 دختر دارد. 12 سال تاریخ وصیت می گذرد در طی این مدت هم برای پسرها وهم برای همسرش خانه خریده .در سالهای آخر عمرش توانایی هیچ کاری نداشته است . آیا وصیت صحیح است ؟ دیگر ورثه هیچ حقی ندارند ؟ این مساله باعث بحث های خانوادگی گشته که بسیار ناراحت کننده است ممنون میشم