عدم اجرای حکم منع اقامت

مریم

سلام برادر من به همراه دوستش متهم به تجاوز به عنف (لواط) شده بود که طی مدت 3 ماه در زندان بازداشت بودند بعد حکم دادگاه 100 ضربه شلاق و منع اقامت در محل زندگی به مدت دوسال صادر شد که شاکی اعتراض کردند و همان حکم دوباره تایید شد. از انجا که شاکی از اهالی محل است اگر برادرم را رویت کند ایا میتواند شکایتی مطرح کند ؟ اگر جواب مثبت است چه حکمی برای برادرم دارد؟ لطفا کامل توضیح بفرمایید.