صورت جلسه تغییرات شرکت برای تاسیس شعب

مهدی

سلام شرکت ما 5 شعبه در حال تاسیس در یک استان داره که میخواد در صورت جلسه تغییرات شرکت وارد کنه مدیر عامل یک شرکت با مسولیت محدود میتونه مدیر همه شعبات شرکت در یک استان باشه .
مهدی

سلام شرکت ما 5 شعبه در حال تاسیس در یک استان داره که میخواد در صورت جلسه تغییرات شرکت وارد کنه مدیر عامل یک شرکت با مسولیت محدود میتونه مدیر همه شعبات شرکت در یک استان باشه .