انصراف از شرکت تعاونی مسکن

میثم

با سلام و احترام بنده از عضویت در شرکت تعاونی مسکن انصراف داده ام در تاریخ 1395/07/13 طبق اساسنامه شرکت تا سه ماه بعد انصراف باید نسبت به تسویه مالی با عضو اقدام شود ولی مدیر عامل شرکت از این امر سرباز زده و میخواد کل مبلغ بدهی رو صرف یکسال تسویه کند سوال اینجاست من میتوانم به دادگاه شکایت کنم در صورت شکایت تعاونی میتواند به علت انصراف من تقاضای خسارت کند یا خیر با تشکر عالمی هستم از گراش فارس
میثم

 سلام و احترام بنده از عضویت در شرکت تعاونی مسکن انصراف داده ام در تاریخ 1395/07/13 طبق اساسنامه شرکت تا سه ماه بعد انصراف باید نسبت به تسویه مالی با عضو اقدام شود ولی مدیر عامل شرکت از این امر سرباز زده و میخواد کل مبلغ بدهی رو صرف یکسال تسویه کند سوال اینجاست من میتوانم به دادگاه شکایت کنم در صورت شکایت تعاونی میتواند به علت انصراف من تقاضای خسارت کند یا خیر با تشکر عالمی هستم از گراش فارس