دستکاری تصویر چک در چکاوک و فرم زدن آن

mohseni

15 سال پیش پدرم وامی به مبلع 5میلیون تومان با یک ضامن کشاورز گرفت من یک برگ چک به مبلغ: پنجاه میلیون ریال  در وجه: آقای ........(ضامن) بابت ضمانت وام پدر نزد بانک کشاورزی شعبه ی پدر، به ضامن واگذار کردم. این وام تسویه ولی چک نزد ضامن مانده بود(ضامن فوت کرده ). پدرم بعد از آن وام دیگری با ضامن دیگری گرفته و به دلیل داشتن شریک واختلافات هنوز بدهکار است. چک اینجانب به دست بانک افتاده است و به جای فشار به ضامنین ، چک را اسکن و با تغییر متن در تصویر چک(مبلغ) از طریق سیستم چکاوک فرم زده است. در مقابل این عمل بانک چگونه میتوانم اقدام کنم؟ با تشکر