ممنوع الخروج نمودن فرزند

mohsen
سلام منپدر دختری 6ساله ام که به تازگی همسرم موفق به اخذ پاسپورت امریکا برای خود و دخترم گردیده است چگونه میتوانم دخترم را ممنوع الخروج نمایم تا بدون اجازه من از کشور خارج نشود ضمنا" پاسپورت ایرانی دخترم با امضا" واجازه من صادر شده است