ممنوع الخروج نمودن فرزند

mohsen
سلام من پدر دختری 6ساله ام که به تازگی همسرم موفق به اخذ پاسپورت امریکا برای خود و دخترم گردیده است چگونه میتوانم دخترم را ممنوع الخروج نمایم تا بدون اجازه من از کشور خارج نشود ضمنا" پاسپورت ایرانی دخترم با امضا" واجازه من صادر شده استmohsen

سلام من پدر دختری 6ساله ام که به تازگی همسرم موفق به اخذ پاسپورت امریکا برای خود و دخترم گردیده است چگونه میتوانم دخترم را ممنوع الخروج نمایم تا بدون اجازه من از کشور خارج نشود ضمنا" پاسپورت ایرانی دخترم با امضا" واجازه من صادر شده است
 

 mohsen

سلام من چند بار این سوال را برای شما ارسال کرده ام در ضمن از سایت شما ایمیل عضویت هم دریافت نموده ام اما جواب سوالم را دریافت نکرده ام لطفا" راهنمایی بفرمایید