طلاق بدون حضور زوجه

Samira
سلام من میخواهم درباره طلاق بدون حضور زوجه مطلع بشم. مقیم کانادا هستم و همسرم ایران وحق طلاق دارم. ممنون