کلاهبرداری

محمد خاکی

سلام با شخصی معامله کردم و چک دادم  که همان روز متوجه شدم چکم را بابت بدهکاری همکارم برداشته وازش رسیدگرفتم نوشته بابت بدهکاری همکارم برداشته الان چک رو اجرا گذاشته  وهنوز معمله ای که کردم وسایل تحویلم نداده شاهد هم دارم چه کار کنم