اعده دادرسی

بابک به نهاد
با سلام. بنده راجع به سرقفلی ملکم محکوم به پرداخت مبلغی شده ام و حدود دو ماه از حکم قطعی میگذرد حکم به مرحله اجرا درآمده و تقاضای اعسار داده ام. حال متوجه شده ام که شاکی بنده از یکسری مدارک جعل استفاده کرده و همچنین در حکم به مواد قانون سال 76 استناد شده که با مشورت اهل فن متوجه شدم که اشتباه شده و قرارداد ما مربوط به قانون سال 56 است. حال به این اوصاف و با گذشت دو ماه از صدور حکم میشه تقاضای اعاده دادرسی بدم... با سپاس