چک ی رگشتی

Ahmad

از کسی چک گرفتم و برگشت زدم واورا ممنوع الخروج کردم الان اطلاع پیدا کردم نام خانوادگی خود را تغیر داده و پاسپورت جدید گرفته آیا میتواند از کشور خارج شود؟ ممنونم