شکایت از استاد راهنما

با سلام و خسته نباشید

بنده دانشجوی ترم نهم دکتری در یکی از رشته های مهندسی و دانشگاه های دولتی هستم.

در دانشگاه ما 2 مصوبه وجود دارد:

1- حداکثر ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات و پرداخت شهریه برای دانشجویان دکتری 9 ترم است (از ابتدای ترم ده شهریه باید پرداخت شود)

2- داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی یا ISI برای دفاع و با نظر استاد راهنما لازم است (آیین نامه وزارت علوم)

2-1- مصوبه داخلی گروه درون دانشگاه: مقاله باید شرایط ذیل را داشته باشد:

- نویسنده اول خود دانشجو باشد

- نویسندگان بعدی استاد (یا استاید) راهنما و مشاور (یا مشاورین باشند)

- نام هیچ فرد دیگری که در پروپوزال تصویب شده نزد دانشگاه به عنوان نویسنده در مقاله ذکر نشود. در صورتی که هر کدام از این بندها رعایت نشود مقاله مورد نظر برای دفاع صلاحیت لازم ندارد.

 

متاسفانه استاد راهنمای بنده به دلایل مختلف در مطالعه و اجازه دفاع تعلل می کنند.

از طرفی من یک مقاله پذیرفته شده دارم که متاسفانه پس از چاپ نهایی و هنگامی که اصرار فراوان به استاد داشتم معلوم شد که مقاله مذکور به لحاظ نام نویسندگان شرایط مصوبه گروه را برآورد نمیسازد. شایان ذکر است که نه بنده و نه استاد راهنما تا آن روز از وجود اینچنین مصوبه ای در گروه و دانشکده مطلع نبوده ایم (به هیچ طریقی به دانشجویان دکتری بصورت مستقیم و در منظر عموم این شرایط اعلام نشده است)

اکنون با توجه به شرایط مذکور و تعلل فراوان استاد راهنما در پیشبرد فرآیند دفاع و امتناع ایشان از قبول مسئولیت اطلاع رسانی در زمینه مصوبه گروه آموزشی، فشار فراوانی بر بنده برای ارائه و چاپ مقالات بعدی دارند. از آنجا که چاپ یک مقاله معتبر به حداقل 6 ماه زمان نیاز دارد و در طی این مدت بنده وارد ترم دهم شده و باید شهریه بپردازم، به لحاظ مالی استطاعت کافی ندارم، دچار ضرر مالی می گردم.

 

خواهشمند است بفرمایید که چگونه میتوانم این موضوع را پیگیری نمایم.

 

از راهنمایی های شما بسیار سپاسگزارم.

 

با احترام
با سلام و خسته نباشید

بنده دانشجوی ترم نهم دکتری در یکی از رشته های مهندسی و دانشگاه های دولتی هستم.

در دانشگاه ما 2 مصوبه وجود دارد:

1- حداکثر ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات و پرداخت شهریه برای دانشجویان دکتری 9 ترم است (از ابتدای ترم ده شهریه باید پرداخت شود)

2- داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی یا ISI برای دفاع و با نظر استاد راهنما لازم است (آیین نامه وزارت علوم)

2-1- مصوبه داخلی گروه درون دانشگاه: مقاله باید شرایط ذیل را داشته باشد:

- نویسنده اول خود دانشجو باشد

- نویسندگان بعدی استاد (یا استاید) راهنما و مشاور (یا مشاورین باشند)

- نام هیچ فرد دیگری که در پروپوزال تصویب شده نزد دانشگاه به عنوان نویسنده در مقاله ذکر نشود. در صورتی که هر کدام از این بندها رعایت نشود مقاله مورد نظر برای دفاع صلاحیت لازم ندارد.

 

متاسفانه استاد راهنمای بنده به دلایل مختلف در مطالعه و اجازه دفاع تعلل می کنند.

از طرفی من یک مقاله پذیرفته شده دارم که متاسفانه پس از چاپ نهایی و هنگامی که اصرار فراوان به استاد داشتم معلوم شد که مقاله مذکور به لحاظ نام نویسندگان شرایط مصوبه گروه را برآورد نمیسازد. شایان ذکر است که نه بنده و نه استاد راهنما تا آن روز از وجود اینچنین مصوبه ای در گروه و دانشکده مطلع نبوده ایم (به هیچ طریقی به دانشجویان دکتری بصورت مستقیم و در منظر عموم این شرایط اعلام نشده است)

اکنون با توجه به شرایط مذکور و تعلل فراوان استاد راهنما در پیشبرد فرآیند دفاع و امتناع ایشان از قبول مسئولیت اطلاع رسانی در زمینه مصوبه گروه آموزشی، فشار فراوانی بر بنده برای ارائه و چاپ مقالات بعدی دارند. از آنجا که چاپ یک مقاله معتبر به حداقل 6 ماه زمان نیاز دارد و در طی این مدت بنده وارد ترم دهم شده و باید شهریه بپردازم، به لحاظ مالی استطاعت کافی ندارم، دچار ضرر مالی می گردم.

 

خواهشمند است بفرمایید که چگونه میتوانم این موضوع را پیگیری نمایم.

 

از راهنمایی های شما بسیار سپاسگزارم.

 

با احترام