تقسیم ارث

داوود غلامی
سلام علیکم احتراما بنده عمویی داشتم که دو سال پیش فوت شد و زن و فرزند نداشت یک عمه داشتم که بیست سال پیش فوت شد و پدرم هم ده سال پیش فوت شده از این عمو یک خانه مانده است میخواهم بدانم که این خانه چطور بین وراث تقسیم میشود؟ با تشکر