استعلام اموال

حضرت استاد

با سلام . راه و روش قانونی برای پی بردن به همه اموال و حساب های متوفی توسط وارثین چیست ؟ چه باید کرد ؟