عدم صدور سند برای آپارتمانهای پیش فروش شده

سرکار خانم بوجاری 

سلام علیکم ما ساکنین برج خیام در منطقه 22 هستیم که دارای 59 آپارتمان است . آپارتمانها حدود 8 سال پیش به ما واگذار شده و کلیه هزینه ها را پرداخته ایم. در یک قرارداد که ثبتی نیست سازنده متعهد شده که سندها را صادر کند ولی ایشان تا بحال این کار رانکرده اند و حتی پایان کار را نگرفته اند . به ما گفته شده که برای شکایت باید هر واحد برای هر متر مربع باید 100 هزار تومان تمبر باطل کند که از عهده ما خارج است . آیا این اعداد درست است و یا برای منحرف کردن ما این شایعه ایجاد شده ؟ ما چه باید کنیم ؟ با تشکر از راهنمایی جنابعالی.