وصیت فردی که خودکشی کرده

علی
با سلام ایا وصیت پدری که با قرص برنج خودکشی کرده است معتبر می باشد؟ مثلا خانه خود را وقف ذکر کرده باشد.