تحصیلات

سعید
من یه سابقه کافری سرقت سال 85 دارم .فوق دیپلم دارم.میتونم درس بخونم وکالت