تصادفات رانندگی

علی باقری

سلام درسال89  باماشین خودم  پیرمردی  مصدوم کردم بیمه من کامل بود سال 91 پس چندبا معاینه پزشک قانونی تایید که سلامت کاملش بدست آورد ولی برای او ارش حرکتی از ناحیه پا صادر کرد وبیمه واینجانب سهم خود رو پرداخت کرده وپرونده مختومه اعلام گردید توضییح اینکه ایشان دردفتر خانه حاضر شد واعلام نموده طرح هرگونه پرونده دعوی در آینده از خودش از درجه اعتبار ساقط بوده وهیچ گونه ادعای ندارم ورضایت کامل دارم  درسال 94 شکایت نموده که من درطول این سال ها چند بیمارستان بت پرونده پزشکی چندین عمل انجام دادم ودر نهایت پایم قطع شده است وشکایت کیفری کرده وپزشک قانوی هم تلیید کرده ومیزانش را دیه کامل قطع پا اعلام کرده بیمه ایران میگه تا سقف قرارداد می دم بقیه اش رو شما بدین که مبلغش زیاد هست 1- ازایشان رضایت کامل دارم 2- چگونه از بیمه شکایت کنم 3-رای دادگاه وپزشک قانونی درست هست  باتشکر