چک دو امضا با دو ضامن

محمد علی غفاری

چکی را قبلا به صورت دو امضا در اختیار فردی قرار دادیم که دو نفر به عنوان ضامن آنرا امضا کردند حال تمامی چکها را برگشت زدند و اجراییه صادر شد من به علت اینکه هم اکنون بیکار هستم و الان در خدمت سربازی هستم درخواست اعسار دادم ولی طرف دیگر با ضامنین همه باید اموال معرفی میکردند چون یا کسبه هستند یا تاجر .
حال با توجه به اینکه می دانم طرف دوم چک مالی را معرفی کرده که کل مبلغ چک را در بر می گیرد و دادگاه اعسار من نزدیک است و من فقط یک اتومبیل دارم آیا می توانم در دادگاه اعسار به مال معرفی شده طرف دوم استناد کنم؟ تا اتومبیل من را نگیرند؟