چگونه برای چک برگشت خورده اقدام کنیم؟

با سلام.چکی به مبلغ 75 میلیون که به تاریخ امروز بود داشتم که حساب صادر کننده چک  خالی بود ,البته نا گفتهدنماند که پشت چک توسط کسی دیگری که به من بدهکار هستند امضا شده است.چک امروز برگشت زده شده .می خواستم بدونم اقدام بعدی چه کاری باید انجام دهم.؟آیا به هر دو فرد باید شکایت شود؟