چک تضمین

محمد شفق

با سلام و خسته نباشید :
اینجانب آپارتمان خود را در تاریخ 92/11/10 به یک خاتم فروختم و در زمان معامله سازنده نیز حضور یافته و پای قرارداد را امضا نمود و زمانی که خریدار تقاضای چک به امانت گذاشته سازنده را کرد ، سازنده گفت چک در بنگاه قبلی که با من معامله کرده بود ، است و پس از استعلام از بنگاه قبلی ،بنگاهی گفت همچین چک گفته شده را پیدا نکردم البته هیچ شماره چکی در قرارداد من ذکر نشده بود (بعدا فهمیدم) و به من گفتند اشکال نداره شما چک بده بجای سازنده و اطمینان دادند که برای من ضرری نداره ، حالا سازتده آپارتمانش رو در نازک کاری نگه داشته و کار نمیکنه و این خانم هم رفته دادگاه بر غلیه من شکایت کرده و چک من خاک برسر رو برده دادگاه.خودشم تقاضای اعصار کرده.حالا من چکار کنم.ممنون میشم زودتر پاسخ بدید.