عدم سواستفاده از موقعیت و نام

محمد

باسلام

بنده قبلا از کارمندان شرکت بودم که طی تصمیمات جدید بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و منصوب گردیدم لذا با توجه به فضا و موقعیت نامطلوب بعد از اتمام قرار دادم تمایلی به تمدید آن ندارم چکار باید بکنم که بعد از تسویه حساب اقدام به سواستفاده از موقعیت و مدارک و امضای بنده نگردد.باتشکر