صغر سن

milad

سلام 

من متولد71 هستم برای تست فوتبال اقدام کنم اما سنم زیاده 

آیا امکان کم کردن سن 2 تا 4 سال هست