حکم در قرارداد

نیکوکار

با سلام
اینجانب بهمراه شریک خود یک قرارداد 10 ساله با مالک یک ساختمان بسته ام اما بعد از یک سال بدلیل مشکلات مالی مالک قسمتی از ساختمان توسط مالک به شخص دیگر فروخته شده و در آن مستقر گردیده است
در قرارداد شریک بنده بعنوان حکم بوده و قید گردیده که حکم ایشان از سوی طرفین لازم الاجرا است و ایشان با توجه به روابط ایجاد شده با مالک رای خلاف واقع داده و رای به مالک داده اند
می خواستم بدانم الزاما هرچه حکم بگوید حتی برخلاف عدالت باید طرفین آنرا اجرا نمایند؟
سپاس
نیکوکار

با سلام
اینجانب بهمراه شریک خود یک قرارداد 10 ساله با مالک یک ساختمان بسته ام اما بعد از یک سال بدلیل مشکلات مالی مالک قسمتی از ساختمان توسط مالک به شخص دیگر فروخته شده و در آن مستقر گردیده است
در قرارداد شریک بنده بعنوان حکم بوده و قید گردیده که حکم ایشان از سوی طرفین لازم الاجرا است و ایشان با توجه به روابط ایجاد شده با مالک رای خلاف واقع داده و رای به مالک داده اند
می خواستم بدانم الزاما هرچه حکم بگوید حتی برخلاف عدالت باید طرفین آنرا اجرا نمایند؟
سپاس