ضمانت

افشین تاجیک
از صندوق ثامن وام 10 میلیونی درخواست کرد گ و صندوق فوق 3 نفر ضامن خواست . ضامن اول پدرش بود که ارتشی بوده و چک و گواهی کسر از حقوق داد. ضامن دوم همکارش بود که چک داد و ضامن سوم من بودم که چک و گواهی کسر از حقوق دادمِ . وام گیرنده 10 قسط را داد و با مرگ پدرش که ضامن اول هم بود ممانعت از پرداخت اقساط کرد و صندوق ثامن الایمه نامه ای به شرکت من زد و ماهیانه 400 هزار تومان از فیش حقوقی من کسر می گردد . کل وام با سودش 14 میلیون میشد که با توجه به دیرکرد 19 میلیون شد . لازم به ذکر است که بعد از فوت پدر که ضامن اول هم بود انحصار وراثت شد و هر فرزندش سهمی بردند بدون اینکه دین پدرشان را به یاد اورند .تا الان 9 میلیون از من کسر شده . من هیچ مدرکی از وام گیرنده ندارم. من به خودم میگفتم 2 تا ضامن دیگر جلوی من است و من سومین هستم ولی برعکس شد چون در پرداخت اول و اخر من شدم . حالا چه باید کرد . سپاسگزارم راهنمایی کنی