كلاهبرداري وانتقال وجه از دستگاه خودپرداز

مسعود

با سلام واحترام

درتاريخ 95/8/10 شخصي با گوشي من تماس گرفت وگفت از راديو جوان هست وخط موبايل شما بعلت خوش حسابي در قرعه كشي كه اكنون با حضور وزير ارتباطات برگزار ميشه برنده شده است و5 ميليون جايزه كمك هزينه زيارتي برنده شديد وحواله را براتون ارسال مي كنيم كهحدود5 ماه مراحل اداري داره بعدش گفت اگه بخواهيد نقدا واريز مي كنيم به حساب تان كه نهايتا با هزار ترفند من را به پاي دستگاه خودپرداز كشانده ومبلغ حدود 12 ميليون از حساب من برداشت كردند شكايت بنده در اداره اگاهي تبريز در حال پي گيري واستعلام از بانك هاست لذا شخص مورد شاكي وكسي كه پولها به حساب او انتقال داده شده است شماره حساب وكد ملي مربوط به شهريار تهران ومحل سكونتش را هم روستاي بنام دينار آباد شهريار نوشته است

لذا استدعا دارم بنده را در جريان اين پرونده راهنمايي فرماييد واينكه چكار كنم و آيا به پولم خواهم رسيد يا نه بسيار ممنونم
مسعود

كلاهبرداري به بهانه برنده شدن