مهریه

منصور

با سلام.نزدیک 6 ماه است که طلاق توافقی انجام داده تعداد 20 سکه اول و هر 3 ماه هم یک سکه که به وکیلشان داده و رسید گرفتم.وکیلشان میگوید باید سکه هارو ببری اجرای احکام شعبه و انجا تحویل بدهی میگوید باید اجراییه بیاید برای دو طرف و بعد 6 ماه هنوز نیماده.زوجا هم میگوید حکم جلب میگیرد .مرا راهنمایی کنید