اذن پدر برای خروج دختر از کشور

مبینا علی آبادی
با عرض سلام و خسته نباشید.دختری 20ساله هستم ک پدر و مادرم به دلیل اعتیاد پدرم از هم جدا شدند پدرم مجهول المکان بود و مادرم به طور غیابی از او جدا شد حضانت من به مادرم واگذار شد در طول 13سالی ک مادرم جدا شده هرگز او را ندیدم و ارتباطی نداشتیم حتی نمیدانم کجاست میخواهم بدانم اگر برای خروج از کشور بخواهم اقدام کنم مثلا سفر زیارتی و نخواهم از پدرم اجازه بگیرم و دنبال او بگردم چه راهی وجود دارد تا از کشور خارج شوم؟