ادعای خیانت در امانت

نجمه
سلام من یک کارگاه لبنیاتی دارم که از کارگر ها چک ضمانتی میگیرم یکی از کارگرانم سال پیش بعد از ۴ سال کار ترک کار نمود ودر این مدت هم خسارات زیادی بمن زده بود ومن نیز چک ایشان را که نوشته شده بابت ضمانت به اجرا گذاشتم برگه کردم واو به دادیاری شکایت کرده که من خیانت در امانت کردم در ضمن من هم شاهدبرای ضرر های ایشان به خودم وهم مدرک برای بدهکاریش دارم حالا چگونه باید ثابت کنم که خیانت نیست ضمن اینکه قاضی میگه باید دو برابر چک تضمین بزاری