اعتراض به نظریه شاکی

ali

با سلام. چطور میشود به نظر کارشناسی قیمت و قدمت جهاد کشاورزی که در جایگاه شاکی میباشد و برای دادگاه ملاک عمل قرار گرفته اعتراض نمود