مرخصی مناطق محروم

شهرزاد

باسلام و احترام
آیا یک ماه مرخصی مناطق محروم سال های قبل از 1386 به کارکنان غیر رسمی که در قرار داد آنها ذکر گردیده که مرخصی کارکنان همانند کارکنان پیمانی و رسمی  است تعلق می گیرد  یا خیر  زیرا بعد از طرح شکایت همکاران در دیوان عدالت اداری و رای بر محکوم کردن اداره  مبنی بر پرداخت حق مرخصی سالهای  خدمتی مذکور توسط دیوان اداره نسبت به قبول سالهای که کارکنان از غیر رسمی به پیمانی تغییر وضعیت داده اند نموده است ممنون از پاسخگویتان