مزاحمت تلفنی

mobin
سلام سال 92 بامردی ازدواج مجددکردم بعدازازدواج فهمیدم همسرقبلی خودراطلاق ندادن وکارطلاقشان دردادگاه است وتمام نشده امسال حکم طلاقشان صادرشده ولی همسرشان شکایت کردن که من بعنوان همسردوم به اون خانم پیامهای رکیک وغیره زدم هرکس خودشوبهترمیشناسه ومیدونم که نکردم میخواستم ببینم اگه ازقاضی پرونده تقاضاکنم پرینت پیامهای چهارسال پیش را میشه درآورد تاثابت بشه اگه نه چه راه حلی برای اثبات بیگناهی خودم دارم لطفاراهنماییم کنید